Ereleden

Onze vereniging kent 5 ereleden:

Toos de Gruiter, Gerard van Haastregt, Piet van Rijn, Eduard Warmerdam en Fred van Ruiten.

Toos was betrokken bij de oprichting van T.C. Rijpwetering en heeft 20 jaar het secretariaat gevoerd.

Gerard is al vanaf de oprichting, en nu nog steeds, zeer actief betrokken bij het onderhoud van ons tennispark.

Piet heeft vele jaren het rackettrekken georganiseerd.

Eduard heeft onlangs zijn 25 jarig jubileum als penningmeester gevierd en is gestopt in deze functie.

Tijdens de ALV in 2009 heeft Fred na 21 jaar voorzitterschap z’n hamer in de wilgen gehangen.

Comments are closed.

Scroll to top