Bestuur

Het bestuur bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en enkele algemene bestuursleden. Het bestuur regelt de algemene gang van zaken binnen en buiten de vereniging en legt hierover jaarlijks verantwoording af aan haar leden tijdens de Algemene ledenvergadering. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden elk jaar gekozen. Een bestuurslid wordt gekozen voor een termijn van 2 jaar.

Het bestuur onderhoudt onder andere contacten met de KNLTB, het NOC/NSF en met de verschillende regioverenigingen en is aanspreekpunt voor de diverse commissies.

Voorzitter:
Joor Wijsman voorzitter@tcrijpwetering.nl
In zijn takenpakket o.a. contacten met de diverse bondsorganisaties, verenigingen uit de regio en als aanspreekpunt voor diverse commisies.

Secretariaat:
Cynthia van der Meer secretariaat@tcrijpwetering.nl
In haar taken pakket o.a. het secretariaat en infobord en is zij het aanspreekpunt voor de Toernooi Commissie, Evenmenten Commissie, Rackettrekken en Senioren Inlooptennis.

Penningmeester:
Sjoerd Beelen penningmeester@tcrijpwetering.nl
Hij beheert de Financiele Administratie en is aanspreekpunt voor de Commissie Ledenadministratie.

Bestuurslid Onderhoud:
Dako van der Gaag onderhoud@tcrijpwetering.nl
Zijn takenpakket omvat o.a. aansturing van de commissies die zich bezig houden met het onderhoud van het park en daarin ook aanspreekpunt voor zaken om het park via de Gemeente K&B.

Bestuurslid Clubhuis:
Vacature bestuur2@tcrijpwetering.nl
In het takenpakket o.a. contacten met de diverse leveranciers, zaken aangaande de kantine. Verder is hij het aanspreekpunt inzake de Sociale hygiëne, HACCP, Barcommissie en indelingen en de Kantinecommissie.

Bestuurslid PR & Sponsoring:
Karin Wubben bestuurpr@tcrijpwetering.nl
In haar takenpakket o.a. het verwerven en onderhouden van onze sponsors, beheer van de agenda.

Bestuurslid ICT – Website:
Rob Meijer website@tcrijpwetering.nl
Zijn takenpakket is het onderhouden, beheren van onze website en het afhangsysteem. Daarnaast is hij het aanspreekpunt voor de Technische commissie en I’m Tennis Tennisschool.

Comments are closed.

Scroll to top