Lidmaatschap

Leden
T.C. Rijpwetering heeft ongeveer 325 leden, waarvan ongeveer 10 jeugdleden. Het beleid van de vereniging is met name gericht op het recreatieve karakter van de tennissport. In de statuten valt te lezen: “De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennisport, met name in recreatieve vorm”. TC Rijpwetering is een bloeiende vereniging met een gezellige sfeer waar mensen zich snel thuis voelen.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van TC Rijpwetering loopt van 1 januari tot 1 januari van het volgend jaar. Aanmelding als nieuw lid kan, uitsluitend schriftelijk op een daarvoor bestemd inschrijfformulier met bijsluiting van een recente pasfoto, bij de ledenadministratie. Afmelding als lid kan, uitsluitend schriftelijk en uiterlijk in de maand november bij de ledenadministratie. Restitutie van contributie wordt niet gedaan.

Ledenpasje
Ieder lid krijgt elk jaar een nieuw ledenpasje van de KNLTB. Dit pasje is nodig om een baan te reserveren of bij het spelen van competitie of Open Toernooien. Het is verplicht het nieuwe pasje te gebruiken. Indien het pasje is kwijtgeraakt kan tegen betaling een nieuw pasje worden aangevraagd. Bij beschadiging van het ledenpasje kan bij de ledenadministratie een nieuw KNLTB-pasje of een nieuw clubpasje, alleen te gebruiken voor het afschrijven van een tennisbaan, worden aangevraagd. Indien een pasje niet werkt in de tenniszuil kan contact worden opgenomen met de ledenadministratie.

Contributie
De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ieder nieuw lid betaalt éénmalig inschrijfkosten. Jeugdleden worden senior in het jaar dat zij 18 jaar worden. In geval van een langdurige blessure of zwangerschap kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde ‘slapend lid’ – regeling. Klik hier voor de kosten hiervan. Het lidmaatschap blijft behouden, maar er mag gedurende het betreffende lidmaatschapjaar niet worden getennist. Er wordt geen ledenpas verstrekt.

Comments are closed.

Scroll to top