Welzijn

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”, dat is het ideaal. T.C. Rijpwetering zorgt voor een gezonde omgeving om in te kunnen sporten. Om dit te garanderen wordt een groot aantal maatregelen genomen, deze worden ook van overheidswege gecontroleerd.

Rookbeleid
TC Rijpwetering voert een actief rookbeleid. Roken in de hal, toiletten, douches en keuken is niet toegestaan. In 2005 werd het roken in de bestuurskamer verboden. Volgende stappen zullen in lijn liggen met de adviezen van instanties als Overheid, NOC/NSF en KNLTB.
In veel openbare gebouwen is roken al niet meer toegestaan. En in veel sportkantines wordt het roken al op bepaalde tijden beperkt.
In dat kader was het bestuur van TC Rijpwetering voornemens om in 2008 het clubhuis (kantine, hal, toiletten, kleedkamers) rookvrij te maken. Maar inmiddels zijn er zoveel reacties gekomen dat het bestuur heeft besloten om bij de start van het winterseizoen (per 9 oktober 2007) het gehele clubhuis rookvrij te maken.

Calamiteiten

    • Indien spoedeisende hulp nodig is: bel 112.
    • Geef duidelijk aan waar hulp nodig is en wat voor hulp er nodig is.
    • Open het grote hek met de sleutel en zorg dat de hulpdienst wordt opgevangen bij de ingang van het tennispark aan de Oud Adeselaan.
    • Indien politie optreden gewenst is, maar er is geen directe haast bij: bel 0900 – 8844.
    • In het clubhuis is een EHBO koffer aanwezig, deze staat in de kast van de bestuurskamer.
    • IJspacks vindt u onder in de vriezer, in de bijkeuken.
    • Het telefoonnummer van de huisarts, Dr. Beekhuis is 071 – 501 8202.
    • ’s Avonds en in het weekend kunt u de dokterspost Leiden bellen: 0900 513 8039.

HAACCP: Hazard Analysis Critical Control Points
In goed Nederlands: punten controleren die kritisch zijn voor de fysieke gezondheid. Daarom maken wij op een procesmatige en controleerbare manier alle ruimten schoon. Ook dit wordt gecontroleerd van overheidswege. Eveneens meten wij wekelijks de temperaturen van onze vries- en koelkasten. Verder wordt gelet op houdbaarheidsdata van etenswaren en de juiste aanlevering van etenswaren door leveranciers.

Sociale hygiëne
Een goede manier van omgaan met elkaar en met alcoholische drank. Het bestuur hecht belang aan een gezonde sportomgeving en heeft daarom een aantal huisregels opgesteld.

Legionella
Een bekend begrip dat uitnodigt tot zekerheid. T.C. Rijpwetering neemt preventieve maatregelen om legionella vorming in onze leidingen te voorkomen. Wekelijks worden alle heetwater-tappunten doorgespoeld gedurende een bepaalde periode met heet water.
Tevens wordt op ons verzoek met regelmaat door de NUON een legionella controle uitgevoerd om zeker te zijn dat wij legionella – vrij zijn.

ARBO
De Arbo-wet geeft duidelijke richtlijnen voor het juist aansluiten van arbeidsprocessen, apparatuur, inrichting en dergelijke op de mens die deze arbeid verricht. T.C. Rijpwetering volgt de voorschriften van de Arbo.

Milieu
TC Rijpwetering wil graag haar steentje bijdragen. Zo is er gezorgd voor optimale isolatie van ons clubgebouw. Ook hebben wij een vetput die ervoor zorgt dat vetrestanten niet zomaar in ons milieu terecht kunnen komen.
Papier en karton leveren wij af bij een oud papier inzamelingspunt en glas komt in de glasbak.
Om energie te sparen en ook uit milieu oogpunt vragen wij u de verlichting bij de tennisbanen te doven wanneer er niet meer gespeeld wordt.

Comments are closed.

Scroll to top